nl
Inloggen


Inloggen Registreer
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

0

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

ART. 1.1 BTW
Alle bedragen op deze website zijn inclusief BTW.

ART. 1.2 Bezorgkosten
Bij Suecosklompen betaalt u geen bezorgkosten. Als een bestelling in meerdere leveringen moet plaatsvinden betaalt Suecoklompen.nl de extra kosten hiervan. Suecoklompen.nl levert bestellingen aan adressen in Nederland en België.

ART. 1.3 Leveringstermijn
Suecoklompen.nl zal opgegeven aflevertijden of termijnen van uitvoering, zo nauwkeurig mogelijk aanhouden, met als uitgangspunt dat binnen 3 werkdagen na betaaldatum de goederen geleverd worden mits voorradig. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd, is Suecoklompen.nl niet gebonden aan opgegeven aflevertijden en/of uitvoeringstijden.

ART. 1.4 Overmacht
In geval Suecoklompen.nl door overmacht verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen en/of verhinderd is de overeenkomst tijdig na te komen, is Suecoklompen.nl niet aansprakelijk voor enige schade.

ART. 1.5 Vooraf Betalen
De wederpartij is verplicht de overeengekomen prijs vooraf te voldoen. Dit geldt zowel voor betalingen vooraf als betalingen middels iDEAL of creditcard. In eerst genoemde geval zal de wederpartij het verschuldigde bedrag via de bank overmaken. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die Suecoklompen.nl moet maken ter inning van het door wederpartij aan haar verschuldigde, komen ten laste van de wederpartij.

ART. 1.5a Achteraf Betalen (Afterpay)
Indien u uw bestelling afrekent via AfterPay (achteraf betalen) gaat u tevens akkoord met de voorwaarden van AfterPay. Deze kunt in hier vinden:

ART. 1.6 Eigendomsvoorbehoud
Alle verkochte en afgeleverde goederen blijven eigendom van Suecoklompen.nl, totdat de wederpartij alle te zijnen lasten nog openstaande vorderingen, opeisbare en niet-opeisbare, zullen zijn voldaan. De wederpartij is gehouden tot terugneming op zijn kosten van gekochte en afgeleverde goederen medewerking te verlenen, in geval hij op enigerlei wijze ten opzichte van Suecoklompen.nl in gebreke is.

ART. 1.7 Klachten en aansprakelijkheid
De wederpartij is gehouden de goederen, diensten of werkzaamheden direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen 14 dagen dagen na het tijdstip van aflevering van goederen en diensten c.q. oplevering van enig werk, schriftelijk bij Suecoklompen.nl te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. 

ART. 1.8 Herroepingsrecht en conformiteit
De wederpartij heeft gedurende 14 dagen na ontvangst van de goederen deze zonder opgave van redenen te retourneren. De goederen dienen ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd te worden. Eventueel betaalde bedragen worden uiterlijk binnen 14 dagen na retour ontvangst van de betreffende goederen gerestitueerd. Retourzending is gratis met behulp van het retouretiket en retourformulier. Bij bepaalde goederen kan, bijvoorbeeld om hygiënische redenen, het herroepingsrecht worden uitgesloten. Dit wordt dan nadrukkelijk aangegeven. De wederpartij wordt geacht de goederen bij aflevering te controleren op manco’s en zichtbare gebreken. Eventuele gebreken dienen binnen 30 dagen aan Suecoklompen.nl gemeld te worden.

ART. 1.9 Privacy
De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het Suecoklompen.nl klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden. Het klantenbestand wordt in geen geval doorgespeeld aan derden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de klant zelf.

ART. 1.10 Annulering
De wederpartij kan de bestelling annuleren zolang deze bestelling nog niet is verzonden. Annulering is kosteloos. Indien een verzonden bestelling wordt geannuleerd of geweigerd aan te nemen dan zijn de bezorgkosten voor rekening van de wederpartij.

ART.2.0 Verzendkosten
Suecosklompen rekent geen verzendkosten. Al uw bestellingen worden zonder verzendkosten verstuurd. Ook retourneren is gratis.

ART.2.1 Juistheid
De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Suecoklompen.nl op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Suecoklompen.nl kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Suecoklompen.nl is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame (per post, telefonisch of e-mail) dan kunt u ons dit mailen. 

Suecoklompen.nl 
Groot Overeem 9A-1
3927 GH Renswoude
Nederland


is onderdeel van 
PD-care B.V.
Groot Overeem 9A-1
3927 GH Renswoude
Nederland
BTW : NL859162552B01
KvK : 72583495